Darželio "Linelio" grupė

Auklėtojos - Irena Bubelienė ir Daiva Grabauskienė.