Kvietimas dalyvauti apklausoje

Maloniai prašome sudalyvauti trumpoje anoniminėje apklausoje, kuria norima išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį, pasirengimą ir suinteresuotumą naudoti interneto įrankius bendravimui ir bendradarbiavimui.
Apklausa yra anoniminė, duomenys bus panaudoti apibendrintai analizei.
Nuoroda į apklausą tėvams:
http://www.manoapklausa.lt/apklausa/673073474/1/

Ačiū už dalyvavimą!