Lopšelio "Giliuko" grupė

Auklėtojos - Alma Balčiulienė ir Aušra Pūdymaitienė.