Istorija

 • Lopšelis - darželis įsteigtas 1976 m. 
 • 1977 m. sausio 14 d. lopšelis - darželis pradėjo savo veiklą ir buvo pavadintas Kauno miesto 96 - uoju lopšeliu - darželiu.
 • 1997 m. sausio 7 d. atidarytos dvi grupės. 
 • Palaipsniui atidarytos ir visos šešios grupės. Dvi - lopšelio ir keturios - darželio.
 • Darželiui
  pasirinkus naują vaikų ugdymo kryptį, dvasiškai turtingos asmenybės
  ugdymą per gimtąją kalbą ir etnokultūrą, iškilo būtinybė keisti visą
  darželio įvaizdį.
 • Taip buvo kuriamas naujas įvaizdis, atitinkantis pasirinktos krypties kriterijus.
 • Šiuo metu lopšelyje - darželyje vaikučius ugdo devynios pedagogės, muzikos pedagogė, 2 logopedės, kūno kultūros pedagogė.
 • Pedagoginio darbo forma - vaikų ugdymas per veiklą (žaidimus, darbelius, menus ir k.t.)
 • Ugdymo procese naudojamos programos "Ankstyvojo ugdymo vadovas", taikomi Regio Emilija ugdymo programos elementai.
 • Nuo 2003 m. lopšelis - darželis yra pasaulinės vaikų ugdymo asociacijos OMEP narys.