Darželio "Saulutės" grupė

Auklėtojos - Rita Pileckienė ir Aušra Pūdymaitienė.