Priešmokyklinė "Pagranduko" grupė

Auklėtojos - Birutė Venzlauskienė, Stanislava Lukienė, Laima Kubilienė.