Mišri "Varpelio" grupė

Auklėtojos - Elena Jakutavičienė ir Daiva Grabauskienė.