PASITINKAME LIETUVOS ŠIMTMETĮ

Lopšelio darželio vaikai, tėvai, pedagogai ir visa bendruomenė kviečiami dalyvauti renginiuose, skirtuose paminėti Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį:
vasario 6 d. 17 val. - lietuvių liaudies žaidimų vakaras su "Giliuko", "Žilvičio" ir "Saulutės" grupių bendruomenėmis;
vasario 8 d. 17 val. - lietuvių dainų ir šokių vakaras su "Pagranduko", "Varpelio" ir "Linelio" grupėmis;
vasario 12 d. - kovo 11 d. - vaikų "austų" tautinių juostų paroda;
vasario 15 d. 10 val. - šventinis rytmetys "Už rankų susiėmę apjuoskime Lietuvėlę".
 

...Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų.
( Justinas Marcinkevičius )