Vaikų priėmimo tvarka

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016-06-01 įsakymu Nr. 35-380 "Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bidužetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016-2017 mokslo metais", Kauno lopšelyje-darželyje vietų skaičius yra 140.
 
Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta pirmadieniais - penktadieniais 8.00 - 16.30 val.
Tel. (8 37)  488 393.
Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes.
Laisvas vietas, esančias konkrečioje švietimo įstaigoje galima matyti interneto tinkalapyje adresu http://darzeliai.kaunas.lt
 
 
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "KLUMPELĖ" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS