Mokymo  lėšų metinis paskirstymas 2021 m.

2020 m. Mokymo lėšų panaudojimo ataskaita

Mokymo lėšų metinis paskirstymas 2020 m.

2019 m. Mokymo lėšų panaudojimo ataskaita

Mokymo lėšų metinis paskirstymas 2019 m.