(8 37) 377 581
(8 37) 488 393

Steigėjas

kauno-miesto-savivaldybe

Partneriai

smm
upc
logo_lt
Sveikatiada_logotipas (1)_0
bepatyciu-logo

Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba darželio, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Darželio administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

 

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

 

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

Ketvirtadienį mūsų darželis pasipuošė gėlių žiedais: ir gyvais – neužmirštuolėmis “Giliuko” grupės vaikai, ir pačių iškarpytomis ramunėmis “Linelio” grupės vaikai, ir nutapytomis rugiagėlėmis “Varpelio” vaikai,  dobilėlių medaliais “Žilvičio” grupės vaikai, raudonom kepurėlėm aguonų žiedais “Pagranduko” vaikai, ir pienių spalvos balionais “Saulutės” grupės vaikai.  Vaikai gėles pristatė eilėraščiu, šokiu, rateliu  ir kvapniais žiedais arbatai. Vėliau kiemas sumirgėjo gražiausiomis spalvomis, vaikų pieštais žiedais. Darželio kalne užrašas “MES MYLIM GAMTĄ” išreiškė vaikų ir suaugusiųjų nuostatas mylėti ir saugoti mus supančią aplinką.
“Žalioje pievoje graži gėlių šalis.
Spalvotos fėjos ten gyvena.
Namučiai jų – gėlių žiedai.
Ir patikėsite ar ne,
Rytais jos kelias su daina”
Renginį organizavo ir vedė auklėtojos Birutė, Stanislava, Elena ir Ala. Dekoracijas šventei paruošė padėjėja Evelina.

Karantino metu “Saulutės” grupės vaikai turėjo užduotį kurti įvairius rūbus, papuošalus, aksesuarus, panaudojant netradicines priemones. Ieškoti galimybių kaip sumažinti aplinkos taršą, prikeliant panaudotas pakuotes, tarą antram gyvenimui. Renginyje buvo pristatyti vaikų su tėvas pagaminti drabužiai: suknelės, basutės, sijonai, marškiniai, švarkai, skrybėlės, netgi karžygio šarvai. Vaikai patys demonstravo savo drabužius, pasakojo kaip, iš ko gamino, lipo į sceną ir pasirodė žiūrovams. Stebėję vaikai plojimais rinko jiems labiausiai patikusį vaiką – dizainerį. Visi dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis. Renginio tikslas – džiaugtis kūrybos procesu, jausti pasitenkinimą kuriant ir pasirodant visiems, nugalėti scenos baimę ir būti įvertintiems. Šis tikslas buvo įgyvendintas.

Rytmetį organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita ir Aušra

Gerbiami Tėveliai,

 

 • Nuo š.m. birželio 1 d. atsidaro visos darželio grupės. Įstaigos darbo laikas nuo 7:30 iki 18:00 val. (prailgintos grupės vasaros laikotarpiu nebus.)
 • Norintys lankyti darželį,tėvai turės pasirašyti deklaraciją.
 • Vaikus atvedant ir pasiimant tėvai turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones. Taip pat būtina dezinfekuotis rankas.
 • Prašome atvedus ir pasiimant vaikus neužsibūti rūbinėlėse, stengtis išlaikyti saugius atstumus.
 • Vaikams temperatūra bus matuojama grupėje ryte ir vakare.

 

Laukiame sugrįžtančių vaikučių.

Gerbiami tėveliai,

Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020-05-18.

Informuojame, kad nuo gegužės 18 d. iki 31 d. darželyje galios kitokia tvarka nei įprastame režime. Kviečiame susipažinti su sveikatos apsaugos ministro sprendimu čia.

Įstaigos darbo laikas nuo 7:30 iki 18:00 val. (prailgintos grupės nebus)

Nerekomenduojama vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše. 
 • Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Norintys lankyti darželį, tėvai turės pasirašyti deklaraciją. Kas turite galimybę, užpildytą deklaraciją atsineškite ateinant pirmą dieną į darželį, kas neturite galimybės užpildyti deklaracijos namuose, ją pasirašysite atvykę į darželį. Deklaracijos forma   čia.

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

 • Vaikus atvedantys tėvai turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per vienerias įstaigos duris.
 • Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą. Todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso.
 • Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome palaukti ir laikytis saugių atstumų.
 • Per kitas duris bus įleidžiami įstaigos darbuotojai ir jų laukia ta pati procedūra.
 • Atvykus į įstaigą, prašome dezinfekuotis rankas.
 • Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų

Mokestis už paslaugas

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

 

Darželyje dirbs TIK TRYS grupės:

“PAGRANDUKO”, ją lankys “Pagranduko” ir “Giliuko” grupių vaikai.

“VARPELIO”, ją lankys “Varpelio” ir “Linelio” grupių vaikai.

“ŽILVIČIO”, ją lankys “Žilvičio” ir “Saulutės” grupių vaikai.

 

Informuojame, kad dėl darbuotojų, galinčių dirbti karantino metu, pasikeitimų, grupėse gali dirbti kiti pedagogai ir padėjėjos nei buvo iki karantino.

Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, prašome iki 9.00 val. informuoti auklėtojas arba darželio administraciją el. paštu klumpele.darzelis@gmail.com arba tel. 837488393, 837377581.

Tikimės supratingumo ir tolerancijos, nes pasikeitimų gali būti kasdien dėl esamos situacijos, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Labai tikimės abipusiai laikytis susitarimų ir tokiu būdu apsaugosime vaikus ir vieni kitus.  

Direktorė Jolanta Bitvinskienė

 

Mūsų darželis dalyvauja  Tarptautiniame  eTwinning projekte

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE  INTERNATIONAL PROJECT FOR SCHOOLS AND VDU „THE WORLD UNIVERSITIES TO SCHOOLS“

Mūsų darželio vaikai atsiuntė savo darbelius, skirtus šio projekto
VIRTUALIAI VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODAI  „MAMYTĖ MIELIAUSIA, MOČIUTĖ GERIAUSIA“
Ačiū auklėtojoms R.Pileckienei, B.Venzlauskienei, S.Lukienei,  A.Balčiulienei ir L.Kubilienei ir jų ugdytiniams:
Lukui 7 m., Sofiai 6 m., Austėjai 7 m., Gytei, 6 m.,
Pijui 3 m.,  Elzei 3 m., Arielei 3 m., Adrijai 2 m., Elzei 5 m., Liepai 5 m., Smiltei 6 m. .