(8 37) 377 581
(8 37) 488 393

Steigėjas

kauno-miesto-savivaldybe

Partneriai

smm
upc
logo_lt
Sveikatiada_logotipas (1)_0
bepatyciu-logo

Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Festivalyje vaikai pademonstravo lietuvių liaudies ratelį „Duosiu Petrui pupų bliūdą“. Vaikus festivaliui ruošė meninio ugdymo mokytoja Laima Kubilienė ir grupės mokytoja Birutė Venzlauskienė, už organizavimą atsakinga pavaduotoja ugdymui Lina Vosylė.

Didžiuojamės mūsų darželio ugdytinėmis Dagne Živatkauskaite ir Patricija Palšauskaite, tapus laureatėmis respublikiniame vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2022“. Mergaites konkursui ruošė meninio ugdymo mokytoja Laima Kubilienė.

Velykų zuikutis staigmeną ruošia, Kiaušinį margutį ornamentais puošia“

„Pagranduko“ grupės ugdytiniai kartu su mokytojomis darželio vaikus sukvietė į šventinį rytmetį. „Linksmi viščiukai“, „išradingi kiškučiai“ ir „margaspalvės gėlytės“ sveikino visus su pavasario Velykų švente. Kiekvienos grupės vaikai atsinešė į salę savo dekoruotus „margučius“, juos pristatė, o vėliau jais papuošė darželio koridoriaus erdves.

2022-04-11 darželyje vyko respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas. Jame dalyvavo „Pagranduko“, „Varpelio“, „Saulutės“ ir ‚Linelio“ grupių vaikų komandos.

Estafetėse vaikai lavino vikrumo, orientavimosi, lankstumo, rankų tikslumo, ištvermės, koordinacijos gebėjimus, jautėsi komandos nariu, „sirgo“ už kitus savo komandos žaidėjus.

Žaidynių metu salėje vyravo linksma, palaikanti, entuziastinga ir draugiška atmosfera. Renginio pabaigoje darželio direktorė Jolanta ir mokytoja Gražina visus žaidėjus apdovanojo diplomais.

TESTAVIMAS

Ugdytiniams, atnešusiems pasirašytas sutikimo formas dėl dalyvavimo vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti po turėto didelės rizikos sąlyčio, bus taikomas testavimas ugdymo įstaigoje pagal algoritmą savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT): GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. (testavimo išimtis taikoma persirgusiems asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų). Besitestuojantys ugdytiniai gali dalyvauti kontaktiniame ugdyme užtikrinant kontaktų ribojimą ir judėjimo apribojimą „mokykla – namai principu“. 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos vaikai negali dalyvauti neformaliojo švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Rima Skučienė

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

“Dalinuosi savo įdirbiu, kuris skirtas vaikų (maždaug nuo 4/5 iki 7/8 metų amžiaus) išgyvenamam jauduliui sumažinti, kurį, mes suaugę, paprastai vadiname nerimu. Šioje istorijoje mažas berniukas pasakoja apie tai, kas vieną dieną jam nutiko. Ką jis darė ir kas jam padėjo. Paskaitykite šią istoriją vaikui garsiai, ramia balso tonacija, išlaikant pauzes. Paprašykite savo nerimaujančio vaiko, kad pabandytų susirasti saugią, jaukią vietelę, tada užsimerkti ir drauge su berniuku įsivaizduoti tai, apie ką jam pasakoja teta Zoja, t. y. pakeliauti mintimis. Atminkit, kad vieno karto nepakaks. Norint, jog vaikas išmoktų sumažinti nerimo lygį, reikia jį skatinti tai išbandyti/praktikuoti – dažnai ir nuosekliai”

Psichologė Jūratė Baliutienė

Grupė ,,Saulutė“ su mokytoja Rita Pileckiene dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte ,,Žiemos laikotarpio atspindys mūsų aplinkoje“( 2021 12 01- 2022 02 28).

Projekto tikslas.

Ugdyti vaiko kūrybiškumą, skatinti improvizuoti, eksperimentuoti, aktyviai dalyvauti renginiuose, būti aktyviems, savaip prisidėti prie tradicijų puoselėjimo. Pedagogus skatinti dalintis gerąja patirtimi, idėjomis, sukurti jaukią aplinką, kuri ugdytų aktyvų kalendorinių švenčių, tradicijų dalyvį.

Dalyvaudami projekte „Žiemos laikotarpio atspindys mūsų aplinkoje“ pedagogai plėtojo bendravimą ir bendradarbiavimą elektroninėje erdvėje, bei tobulino  IKT naudojimo įgūdžius, dalinosi metodine medžiaga su kitais pedagogais. Ugdytiniai prisidėjo prie žiemos kalendorinių švenčių, jų tradicijų puoselėjimo, ugdė tautiškumą ir pilietiškumą, tobulino kūrybiškumo, meninės raiškos, socialinę ir emocinę kompetencijas.

SVEIKINAME mūsų darželio mokytoją RITĄ PILECKIENĘ, apdovanotą eTwinning kokybės ženkleliais už tarptautinius projektus.

Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą.

Mokytoja sukūrė ir įgyvendino eTwinning projektus „Saulutės“ grupėje „Viskas apie mane“  ir „Emocijų paletė“ .

Projektas „Emocijų paletė“ buvo ir metinio įstaigos projekto apie vaikų socialinių, emocinių gebėjimų ugdymą dalis. Jame dalyvavo ne tik „Saulutės“ grupės bendruomenė, bet ir „Pagranduko“ bei „Giliuko“ grupės ir jų mokytojos Aušra Pūdymaitienė, Alma Balčiulienė ir Birutė Venzlauskienė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės šauniai dirbančiomis darželio mokytojomis.