Ikimokyklinio ugdymo grupėje, vaikams užaugus iki 6 (5) metų, grupėje teikiamas priešmokyklinis ugdymas pagal “Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą” .  Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai mūsų darželyje dalyvauja tarptautinėje  programoje  „Zipio draugai“ skirtoje 6 – 7 metų vaikams.

Ši emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programa skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus:

moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Programos padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, smurto, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui  bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Programa įgyvendinama ugdymo įstaigoje vienus mokslo metus.

Daugiau informacijos: http://www.vaikolabui.lt