ĮSTAIGOS TARYBA
(SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS).
Pirmininkė: Živilė Jurgaitienė
Narės:
Raimonda Beržaninienė
Edita Rozenbergaitė
Jurgita Marcinkevičienė
Ieva Kutniauskienė
Milda Stakauskienė
Laura Kišenienė
Irena Bubelienė
Janina Andriukaitienė
Rita Pileckienė
Ramunė Karalienė                            

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
(SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Lina Mačiuitytė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Daiva Grabauskienė – auklėtoja metodininkė,
Narės:
Gražina Sidabrienė – neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra);
Rita Pileckienė – auklėtoja metodininkė;
Alma Balčiulienė – auklėtoja metodininkė
Judita Gudžiūnienė – logopedė.

 

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA
(SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Jolanta Bitvinskienė, direktorė;
Sekretorė – Lina Mačiuitytė – direktorės pavaduotoja ugdymui.
Narės:
Alma Balčiulienė – auklėtoja metodininkė;
Rita Pileckienė – auklėtoja metodininkė;
Audronė Bukmanaitė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.