ĮSTAIGOS TARYBA
(SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS).
Pirmininkė: Živilė Jurgaitienė
Narės:
Raimonda Beržaninienė
Edita Rozenbergaitė
Jurgita Marcinkevičienė
Ieva Kutniauskienė
Milda Stakauskienė
Laura Kišenienė
Irena Bubelienė
Rita Pileckienė
Ramunė Karalienė                            

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
(SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Lina Mačiuitytė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Daiva Grabauskienė – auklėtoja metodininkė,
Narės:
Gražina Sidabrienė – neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra);
Rita Pileckienė – auklėtoja metodininkė;
Alma Balčiulienė – auklėtoja metodininkė
Judita Gudžiūnienė – logopedė.

 

PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA
(SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Jolanta Bitvinskienė, direktorė;
Sekretorė – Lina Mačiuitytė – direktorės pavaduotoja ugdymui.
Narės:
Alma Balčiulienė – auklėtoja metodininkė;
Rita Pileckienė – auklėtoja metodininkė;
Audronė Bukmanaitė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.