2017 biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracjos žurnalas