Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Renata Maleckienė

Pienių g.14, LT-47444, Kaunas

Tel. (8-37) 488 393, mob. 8685 81333, el. paštas: klumpele.darzelis@gmail.com