Kauno lopšelio-darželio “Klumpelė” 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa

Kauno lopšelio-darželio “Klumpelė” 2022-2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Kauno lopšelio-darželio “Klumpelė” 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa

Kauno lopšelio-darželio “Klumpelė” 2019-2021 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę kontaktai:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Lina Vosylė

Pienių g.14, LT-47444, Kaunas

Tel. (+370 37) 488 393, el. paštas: klumpele.darzelis@gmail.com