7 30 RINKIMASIS Į GRUPĘ, POKALBIAI SU VAIKU

8 30-50 PUSRYČIAI

915–1100 VEIKLA GRUPĖJE: ugdomoji organizuota ir spontaniška vaikų veikla, darbeliai, užduotėlės, individualūs ar grupelių žaidimai.

Muzikos ir kūno kultūros, etnokultūros veikla salėje, grupėje, lauke.

1100–1200  VEIKLA LAUKE: pasivaikščiojimai, judrieji žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimai, tyrinėjimai, išvykos ir kt.

1200–1220 RUOŠA PIETUMS, RAMUS ŽAIDIMAS

12 00-25 – PIETŪS

1250 – 13 00 RUOŠA POILSIUI, PASAKA

13 30 – 15 15 DIENOS MIEGAS

15 20 VAIKŲ KĖLIMASIS, RUOŠA

 15 30-55 PAVAKARIAI

1610–1630 POPIETĖS VEIKLA: pasidalinimas dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, žaidybinė, individuali  vaikų veikla grupėje / lauke.

1630 – 1800 VEIKLA LAUKE.

VAIKŲ IŠLYDĖJIMAS NAMO