Kviečiame paremti mūsų darželį skiriant 1,2 proc. paramą.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d.(šiemet iki gegužės 3 d. imtinai) gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis iki 1,2 proc. (anksčiau buvo 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo įstaigai).
Nauda įstaigai ir ugdytiniams
Kviečiame paremti lopšelį-darželį „Klumpelė“ skiriant 1,2 proc. paramos Gyventojų pajamų mokesčio sumos. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, ugdymo priemonėms įsigyti. Informacija apie surinktų lėšų panaudojimą bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje, lopšelio-darželio informaciniuose stenduose.
Prašymo formą galite užpildyti dviem būdais:
1) užpildyti FR0512 (04 versija) formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (04 versija) formą.
2) FR0512 (04 versija) formą galite gauti lopšelyje-darželyje „Klumpelė“.
Formos FR0512 (04 versija) pildymas
Pildydami FR0512 formą (04 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:
1 laukelyje – savo asmens kodą;
2 laukelyje – telefono kodą ir numerį;
3V laukelyje – vardą;
3P laukelyje – pavardę;
4 laukelyje – adresą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.);
5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (2020);
6S laukelį pažymėti ženklu „X“;
E1 laukelyje – skaičių 1,2;
E2 laukelyje (lopšelio-darželio „Klumpelė“ kodas) – 191640299;
E3 laukelyje – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“;
E4 laukelyje- įrašykite 1,20 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms;
E5 laukelyje – turi būti įrašomas paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, t.y. laikotarpio pabaigos metai. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2024 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. mokestinį laikotarpį, todėl 2020–2024 m. laikotarpiu prašymų Jums teikti nereikės.
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.
Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Išsamiau apie 1,2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

Ačiū už Jūsų paramą!