Kviečiame paremti mūsų darželį skiriant 1,2 proc. paramą.
Gerbiami Tėveliai, dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią suteikiate pervesdami dalį pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, modernesnis, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. 

VMI informacija dėl GPM skyrimo 2024 metais:

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmisnuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki  2024 m. gegužės 2 dienos.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)
  2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191640299 (lopšelio – darželio „Klumpelė“ kodas)

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai)

Prašymo formos pildymo instrukcija Peržiūrėti

Išsamiau apie 1,2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

Ačiū už Jūsų paramą!