Kviečiame paremti mūsų darželį skiriant 2 proc. paramą.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo įstaigai).
Nauda įstaigai ir ugdytiniams
Kviečiame paremti lopšelį-darželį „Klumpelė“ skiriant 2 proc. paramos Gyventojų pajamų mokesčio sumos. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, ugdymo priemonėms įsigyti. Infomacija apie surinktų lėšų panaudojimą bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje, lopšelio-darželio informaciniuose stenduose.
Prašymo formą galite užpildyti dviem būdais:
1) užpildyti FR0512 (04 versija) formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (04 versija) formą.
2) FR0512 (04 versija) formą galite gauti lopšelyje-darželyje „Klumpelė“.
Formos FR0512 (04 versija) pildymas
Pildydami FR0512 formą (04 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:
1 laukelyje – savo asmens kodą;
2 laukelyje – telefono kodą ir numerį;
3V laukelyje – vardą;
3P laukelyje – pavardę;
4 laukelyje – adresą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.);
5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (2018);
6S laukelį pažymėti ženklu „X“;
E1 laukelyje – skaičių 2;
E2 laukelyje (lopšelio-darželio „Klumpelė“ kodas) – 191640299;
E3 laukelyje – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“;
E4 laukelyje- įrašykite 2,00 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms;
E5 laukelyje – turi būti įrašomas paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, t.y. laikotarpio pabaigos metai. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinį laikotarpį, todėl 2018–2022 m. laikotarpiu prašymų Jums teikti nereikės.
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.

Išsamiau apie 2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

Ačiū už Jūsų paramą!