2020 m. 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. kovo 30 d. 1 forma 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 30 d. ataskaita 2 formos ir aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 30 d. ataskaita 4 formos
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 m. I ketvirtį. 7 priedas 

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. gruodžio 31 d. 1 forma
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2 formos ir aiškinamasis raštas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 4 formos
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvirtį. 7 priedas 

2018 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. rugsėjo 30 d. 1 forma 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2 formos ir aiškinamasis raštas 
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 4 formos 
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. III ketvirtį. 7 priedas