Kauno miesto savivaldybė 2020 metų rugpjūčio 31 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio – darželio „Klumpelė“ vadovo pareigoms eiti. Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje: http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai

Potvarkis dėl konkurso Kauno lopšelio-darželio “Klumpelė” vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo

DĖL ATRANKOS POSĖDŽIO DATOS PAKEITIMO