KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRCIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-4231 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

INFORMACIJA DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „KLUMPELĖ“ TRUMPALAIKĖS PATALPŲ NUOMOS