Lopšelis-darželis įsteigtas 1976 m. 1977 m. sausio 14 d. lopšelis-darželis pradėjo savo veiklą ir buvo pavadintas Kauno miesto 96-uoju lopšeliu-darželiu. 1997 m. sausio 7 d. atidarytos dvi grupės. Palaipsniui atidarytos ir visos šešios grupės. Dvi – lopšelio ir keturios – darželio.

 

Darželiui pasirinkus naują vaikų ugdymo kryptį, dvasiškai turtingos asmenybės ugdymą per gimtąją kalbą ir etnokultūrą, iškilo būtinybė keisti visą darželio įvaizdį. Taip buvo kuriamas naujas įvaizdis, atitinkantis pasirinktos krypties kriterijus.

 

Šiuo metu lopšelyje-darželyje vaikučius ugdo vienuolika pedagogių, muzikos pedagogė, logopedė, neformaliojo ugdymo mokytoja. Pedagoginio darbo forma – vaikų ugdymas per veiklą (žaidimus, darbelius, menus ir k.t.)

 

Ugdymo procese naudojamos programos “Ankstyvojo ugdymo vadovas”, taikomi Regio Emilija ugdymo programos elementai. Nuo 2003 m. lopšelis-darželis yra pasaulinės vaikų ugdymo asociacijos OMEP narys.