• Informuojame, kad vaikui, nelankius darželio dėl ligos, pirmą dieną po ligos atėjus į darželį, tėvai pateikia raštišką paaiškinimą, kuriame nurodoma nuo kada iki kada vaikas sirgo. Forma pateikta čia.
Lopšelio grupę lankantys vaikai už pilną dienos maitinimą (pusryčiai, pietūs, vakarienė) ir ugdymą moka  1,81 + 0,58= 2,39 Eur;
Darželio grupę lankantys vaikai už pilną dienos maitinimą  ir ugdymą moka 2,02 + 0,58 = 2,60 Eur;
Priešmokyklinę grupę lankantys vaikai moka tik už maitinimą (pusryčiai, pietūs, vakarienė) 2,02 Eur.
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (kartu su 2013-02-28 sprendimu Nr. T-612, 2013-09-12 sprendimu Nr. T-507, 2014-11-06 sprendimu Nr. T-115, 2016-03-15 sprendimu Nr. T-113, 2017-02-07 sprendimu Nr. T-38   dėl aprašo pakeitimo)

 

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

 

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-611 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-350 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse” pakeitimo

Parsisiųsti dokumentą

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur , pietūs – 0,85 Eur , priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur , vakarienė – 0,48 Eur , naktipiečiai – 0,2 Eur .
1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur , pietūs – 0,98 Eur , priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur , vakarienė – 0,52 Eur , naktipiečiai – 0,2 Eur .