ĮSTAIGOS TARYBA
(SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS).
Pirmininkė: Kristina Švilpauskienė ( “Pagranduko” gr.)
Sekretorė: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vosylė
Narės:
Elžbieta Apalainienė (“Žilvičio” gr.)
Kristina Preskienė (“Varpelio” gr.)
Simona Krakauskienė (“Giliuko” gr.)
Regvita Alksnė (“Saulutės” gr.)
Alina Tutkienė (“Linelio” gr.)
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jurgita Šelgunovienė
Mokytoja Birutė Venzlauskienė
Virėja Ingrida Naskauskienė                   

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
(SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Lina Vosylė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Sekretorė – Daiva Grabauskienė – mokytojas,
Narės:
Gražina Sidabrienė – meninio ugdymo mokytojas ;
Birutė Venzlauskienė – mokytojas;
Jurgita Šelgunovienė – mokytojas;
Judita Gudžiūnienė – logopedas;
Ieva Dimšė – psichologė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
(SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS).
Pirmininkė – Jolanta Bitvinskienė, direktorius;
Sekretorė – Lina Vosylė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Narės:
Alma Balčiulienė – mokytojas;
Rita Pileckienė – mokytojas;
Jurgita Kačiulienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.