Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 16.30 val.
Tel. (+370 37)  488 393.
Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes.
Laisvas vietas, esančias konkrečioje švietimo įstaigoje galima matyti interneto tinklalapyje adresu http://darzeliai.kaunas.lt
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS