Lopšelyje darželyje veikia 5 ikimokyklinio ugdymo grupės, viena iš jų lopšelio grupė “Giliukas”.

Vaikai ugdomi pagal Kauno miesto lopšelio darželio “Klumpelė” ikimokyklinio ugdymo programą čia.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas Peržiūrėti dokumentą

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą