Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Profesinė kvalifikacija
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
1.
Alma Balčiulienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
2.
Irena Bubelienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
3.
Daiva Grabauskienė
Aukštasis išsilavinimas, 1986 m.,VPI
Mokytojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
4.
Elena Jakutavičienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
5.
Ala Jurkova
Aukštesnysis išsilavinimas, 1975 m., Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla
Muzikos mokytojas
Meninio ugdymo mokytojas
Vyresnioji pedagogė
6.
Judita Gudžiūnienė
Aukštasis išsilavinimas, ŠPI, 1982 m.
Logopedas
Logopedas
Vyresnioji logopedė
7.
Rasa Brazinskienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas 2010 m. , Kauno kolegija. Dabar mokosi
Mokytojas
8.
Laima Kubilienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
9.
Stanislava Lukienė
Aukštasis išsilavinimas,
2004 m.,
Klaipėdos universitetas
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
10.
Rita Pileckienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
11.
Aušra Pūdymaitienė
Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. 1985 m.
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
12.
Gražina Sidabrienė
Aukštasis išsilavinimas, KKI, 1984 m.
Fizinio lavinimo dėstytojas
Meninio ugdymo mokytojas 
Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė
13.
Jurgita Šelgunovienė
Aukštasis išsilavinimas, VDU, 2009 m., LEU 2018 m.
Mokytoja
Mokytojas
Auklėtoja
14.
Birutė Venzlauskienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, Kauno kolegija, 2006 m.
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja metodininkė
15.
Lina Vosylė
Aukštasis išsilavinimas, ŠU 1998 m., ŠU 2000 m.
Auklėtojas
Mokytojas
Auklėtoja ekspertė