Pedagogai
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Atliekamos funkcijos
Kontaktinė informacija
 1.
Jolanta Bitvinskienė
Aukštasis universitetinis, magistras
Direktorė
II vadybinė  Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas 8 37 377581

jolantabite@gmail.com

2.
Lina Vosylė
Aukštasis universitetinis, magistras
Direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja
III vadybinė, mokytoja ekspertė
Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
3.
Alma Balčiulienė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
4.
Raimonda Jasinskaitė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytoja
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
5.
Daiva Grabauskienė
Aukštasis universitetinis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
6.
Elena Jakutavičienė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
7.
Ala Jurkova
Aukštasis neuniversitetinis
Meninio ugdymo mokytoja
Vyresnioji muzikos mokytoja
Meninės veiklos organizavimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
8.
Judita Gudžiūnienė
Aukštasis universitetinis
Logopedė
Vyresnioji logopedė
Spec. pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
9.
Rasa Brazinskienė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytoja
Mokytoja Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
10.
Laima Kubilienė
Aukštasis neuniversitetinis
Meninio ugdymo mokytoja
Etninės kultūros mokytoja
Meninės veiklos organizavimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
11.
Stanislava Lukienė
Aukštasis universitetinis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
12.
Rita Pileckienė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
13.
Aušra Pūdymaitienė
Aukštesnysis
Mokytoja
Mokytoja metodininkė
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
14.
Gražina Sidabrienė
Aukštasis universitetinis
Meninio ugdymo mokytoja
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Ugdomojo darbo organizavimas ir vykdymas (judesys)
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
15.
Jurgita Šelgunovienė
Aukštasis universitetinis, magistras
Mokytoja
Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
16.
Birutė Venzlauskienė
Aukštasis neuniversitetinis
Mokytojas
Mokytoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
17.
Ieva Dimšė
Aukštasis universitetinis, magistras
Psichologė
Psichologė
Psichologinės pagalbos teikimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com

 

18.
Jurgita Lembergienė
Aukštasis universitetinis
Mokytojas
Mokytoja
Ikimokyklinės ugdymo programos įgyvendinimas
8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
Kiti darbuotojai
Eil. Nr Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Atliekamos funkcijos Kontaktinė informacija
1. Renata Maleckienė Aukštasis universitetinis Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra, civilinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
2. Gabrielė Tautkė Aukštasis universitetinis, magistras Dokumentų specialistas Dokumentų valdymas, darbas su el. dokumentų valdymo sistema 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
3. Arturas Mamaitis Aukštasis universitetinis Informacinių technologijų sistemų administratorius 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
4. Genė Labutienė Vidurinis Sandėlininkė Maisto produktų priėmimas, sandėliavimas, išlaidavimas ir apskaita 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
5. Sandra Balsienė Spec. vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
6. Gabija Girdžiūtė Aukštasis Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
7. Ramunė Karalienė Spec. vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
8. Karolina Pileckaitė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
9. Inga Mulevičienė Vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
10. Evelina Sukockienė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
11. Ilona Rutkaitienė Aukštasis universitetinis Mokytojo padėjėja Pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
12. Elena Jurėnienė Spec. vidurinis Virėja, virtuvės darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, švaros ir tvarkos palaikymas virtuvėje 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
13. Ingrida Naskauskienė Aukštesnysis Virėja, virtuvės darbininkė Maisto patiekalų gaminimas, švaros ir tvarkos palaikymas virtuvėje 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
14. Romualda Nenartavičienė Vidurinis Virėja Maisto patiekalų gaminimas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
15. Irena Venzlauskienė Spec. vidurinis Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, valytoja Grupių patalpų ir lauko aikštelių tvarkymas, pagalbos mokytojai ugdymo procese teikimas, patalpų valymas. 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com
16. Jonas Venzlauskas Vidurinis Ūkio darbuotojas, kiemsargis Remonto darbų vykdymas, kiemo teritorijos tvarkymas 8 37 488393 klumpele.darzelis@gmail.com