Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Profesinė kvalifikacija
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
1.
Alma Balčiulienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
2.
Irena Bubelienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
3.
Daiva Grabauskienė
Aukštasis išsilavinimas, 1986 m.,VPI
Mokytojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
4.
Elena Jakutavičienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
5.
Ala Jurkova
Aukštesnysis išsilavinimas, 1975 m., Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla
Muzikos mokytojas
Meninio ugdymo pedagogė
Vyresnioji pedagogė
6.
Judita Gudžiūnienė
Aukštasis išsilavinimas, ŠPI, 1982 m.
Logopedas
Logopedė
Vyresnioji logopedė
7.
Laimutė Kondratienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, Marijampolės kolegija, 2005 m.
Auklėtojas
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
8.
Laima Kubilienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
9.
Stanislava Lukienė
Aukštasis išsilavinimas,
2004 m.,
Klaipėdos universitetas
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
10.
Rita Pileckienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, 2006 m., Kauno kolegija
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
11.
Aušra Pūdymaitienė
Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. 1985 m.
Auklėtojas
Auklėtoja
Vyresnioji auklėtoja
12.
Gražina Sidabrienė
Aukštasis išsilavinimas, KKI, 1984 m.
Fizinio lavinimo dėstytojas
Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra)
Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė
13.
Jurgita Šelgunovienė
Aukštasis išsilavinimas, VDU, 2009 m., LEU 2018 m.
Mokytoja
Auklėtoja
Auklėtoja
14.
Birutė Venzlauskienė
Aukštasis koleginis išsilavinimas, Kauno kolegija, 2006 m.
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
15.
Lina Mačiuitytė
Aukštasis išsilavinimas, ŠU 1998 m., ŠU 2000 m.
Auklėtojas
Auklėtoja
Auklėtoja ekspertė