(8 37) 377 581
(8 37) 488 393
Steigėjas
kauno-miesto-savivaldybe
Partneriai
smm
upc
logo_lt
Sveikatiada_logotipas (1)_0
bepatyciu-logo
Apklausos

Kaip vertinate mūsų įstaigos paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Įsigaliojus naujiems dokumentams iškilo neaiškumų, ar reikia atnešti gydytojo pažymą po vaiko ligos.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d .įsakymu  Nr. V-1183   „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimais:

7. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip:

„80. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“

8. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:

„81. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.“

9. Pripažįstu netekusiu galios 82 punktą. (Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams
(globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ) „)

Tačiau  vadovaujantis 2018 m. kovo 20 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-143, priimto „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-83 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8 punktu „Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
 

8.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą.

Vadovaujantis šiais dokumentais, kol nėra kitų dokumentų išaiškinimų ar sprendimų, tėvai gali nenešti gydytojo pažymos po vaiko ligos, bet tuo atveju turės mokėti už nelankytą laikotarpį atlygį už vaiko išlaikymą darželyje.

Pristačius gydytojo pažymą –nelankymo laikotarpis bus pateisintas ir mokėti nereikės.

Pagarbiai,
Administracija